Søk barnehageplass

Du søker om barnehageplass i Porsgrunn kommune via opptakssystemet Visma Flyt Barnehages foresattportal.

https://foresatt.visma.no/porsgrunn

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars og gjelder plasser som er ledige ved nytt barnehageår, fra 1. august.

Søknaden sendes elektronisk, direkte fra foresattportalen, til Visma Flyt barnehages administrasjonsløsning for kommunens opptaksmyndighet. Når søknaden er sendt, vil du motta en bekreftelse på den e-postadressen du har oppgitt i søknaden.

Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknaden i foresattportalen, kan du henvende deg til Kommunens Servicesenter eller til den enkelte barnehage.