Hverdagssituasjoner

Mottakelse

Barn og foreldre skal få en god start på dagen og kjenne seg velkomne hos oss!

Overgangssituasjoner

Vi bruker tid på positive og rolige overganger fra en aktivitet til en annen. Barna skal få tid til å avslutte påbegynte aktiviteter. Her ønsker vi å skape trygghet.

Rydding

Det er viktig for oss at barna utvikler ordenssans. Vi øver oss på å passe på og ta vare på lekene, lære systemer orden og kategorisering og det å ta ansvar. 

Hygiene

Vi øver oss på å innarbeide gode rutiner for håndvask - når og hvordan. Vi jobber for trygghet og trivsel ved toalettbesøk og bleieskift og utvikle selvstendighet. 

Garderobe 

Vi øver oss på å kjenne igjen våre egne klær og sko, påkledningens rekkefølge på kroppen, hvilken klær som trengs til årstider, vær og temperatur og hjelpe hverandre. Alt dette for å utvikle selvstendighet. 

Måltid

Vi satser på varierte smaksopplevelser, påfyll av ny energi, gode samtale rundt matbordet, bordskikk, glede rundt felles måltid og øver oss på å utvikle barnas selvstendighet rundt måltider. 

Avslutning på dagen

Vi ønsker en rolig og positiv avslutning for store og små. Foreldre skal få vite litt om hvordan barnehagedagen har vært og barna skal ha lyst til å komme tilbake neste barnehagedag.