Dagsrytme

Levering av barn

kl. 07.00 - kl. 09.30

Frokost

kl. 07.00 - kl. 09.00

Frilek og tilrettelagte aktiviteter

kl. 09.00 - kl. 10.30

Samlingsstund

kl. 10.30 - kl. 11.00

Lunsj

kl. 11.00 - kl. 11.30

Utelek

kl. 11.30 - kl. 13.45

Ettermiddagsmåltid

kl. 14.00 - kl. 14.30

Frilek

kl. 14.30 - kl. 16.30